Referencie

Rekonštrukcia strechy rodinného domu, Konopná 36, č.p. 2758, Bratislava
2002
,
projekt
Novostavba rodinného domu, parc. č. 3240/1 A 3241/1A2, Zuby 3, Svätý Jur
2002
,
projekt
Novostavba rodinného domu H, parc. č. 2843/63, Staré Grunty , Bratislava
2001
,
realizované
Rekonštrukcia podkrovia, Kvačalova 25, Bratislava
2000
,
realizované
Nadstavba podkrovia, rodinný dom, Fialkové údolie, Bratislava
1999
,
projekt
Bytový dom Ružinov, Nové Záhrady V, Bratislava
2009
,
projekt
Novostavba rodinného domu, p. č. 2870/1, 2870/6, Novosvetská ul., BRATISLAVA
2005
,
projekt
Rekonštrukcia jedálne, Evanjelická základná škola, Evanjelická lýceum, Palisády 57, Bratislava
2004
,
projekt
Rekonštrukcia a nadstavba úradu MsČ Devínska Nová Ves, Na Grde 35, Bratislava - DNV
2004
,
projekt
Cestný hraničný prechod SKALICA - SUDOMĚŘICE , Skalica
2003
,
projekt
Novostavba rodinného domu, lokalita "F" Parc.č. 1162, Bratislava - Záhorská bystrica
2002
,
realizované
Novostavba rodinného domu P, parc. č. 2843/61, Staré Grunty , Bratislava
2001
,
realizované
Novostavba rodinného domu, Malé Krištenany, par. č. 12, Jarabina
2001
,
projekt
Projekt statického zabezpečenia Eszterházyho paláca, Kapitulská 6-10, Bratislava
2004
,
projekt
Novostavba Rekreačnej chaty, Sliačska ul., Bratislava - Vinohrady
2003
,
projekt
Pasportizácia a búracie práce areál Strabag, Bratislava
2006
,
projekt
Statický a stavebno-technický posudok Villa Krista, Trenčianske Teplice
2002
,
projekt
Tobrucká ulica 4, Bratislava, statický prieskum, statický posudok, pasportizácia okolitej zástavby
1999
,
projekt
Statický posudok Donnerova 25, Bratislava - Karlova Ves
2005
,
projekt
Statický posudok Nadstavba MsČ Devínska Nová Ves, Na Grge 35, Bratislava - DNV
2004
,
projekt
Statický posudok administratívnej budovy Poštovej Banky a.s., Karloveská ulica 34, Bratislava
2004
,
projekt

Stránky