Činnosť

Predmetom našej činnosti je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie v oblasti statiky stavieb, statických posudkov, pasportizácií, prieskumov stavebných konštrukcií a poradenstva v oblasti statiky stavieb.

V spolupráci s partnermi zabezpečujeme aj vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie stavieb, ich zmien a rekonštrukcií.

Podrobnejšie informácie nájdete v časti Služby.

Obytný súbor Stupava - AGÁTKY - 1.etapa
2010
,
realizované
Bytový dom Lamač, Bratislava
2008
,
realizované
Polyfunkčný komplex Hrachová, Bratislava
2006
,
realizované
Novostavba prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, Nám. Slobody, Humenné
2003
,
realizované
Hotel Antares, Šulekova ulica, Bratislava, novostavba
2003
,
realizované
Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad, Obnova objektu na západnej terase
2003
,
realizované
Polyfunkčný objekt Zlatý Jeleň, Obchodná ulica 6 - Námestie SNP 2, Bratislava - Kompletný projekt pre stavebné povolenie - Realizačný projekt statiky
2003
,
realizované
NKP - Rekonštrukcia hradného paláca, 1. Etapa, Bratislava
2003
,
realizované
Polyfunkčný dom, Kramáre - Ďumbierska, Limbová, Bratislava, novostavba
2002
,
realizované
Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Aponyiho paláca Investor: PAMING, mestský investor pamiatkovej obnovy
2007
,
realizované
15 Bytový dom - Bernolákovo
2002
,
realizované
Rekonštrukcia Erdödyho paláca, Ventúrska 1, Bratislava
2000
,
realizované
Obytný súbor Stupava - AGÁTKY - 2.etapa
2013
,
v realizácii
Novostavba Bytového domu, Staré Grunty, Bratislava
2006
,
realizované
Novostavba polyfunkčného bytového domu, Žatevná ulica, Bratislava - Dúbravka
1999
,
realizované