Kontakt

STSA s.r.o.
Na vrátkach 5275/999O
841 01 Bratislava
IČO: 44 560 362
DIČ: 2022753425
IČ DPH: SK2022753425

Kancelária:
Záborského 42
831 03 Bratislava

email: du@stsa.sk

Projektujeme na základe zápisu našich zodpovedných osôb do zoznamu autorizovaných inžinierov Slovenskej komory stavebných inžinierov:

Ing. Dušan Úradník (1975)
reg. číslom 4774*I3, Inžinier pre statiku stavieb
tel.: 0903 222 060
du@stsa.sk

 

 

 

Autorizáciu a členstvo v Slovenskej komore stavebmých inžinierov (SKSI) si je možné overiť na:
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=106