Referencie

Administratívno-skladový objekt, Kopčianska ulica, Bratislava Novostavba administratívno-skladového objektu na Kopčianskej ulici v Bratislave
2012
,
v realizácii
Rekreačná objekt SWEET ONE, Senec
2009
,
realizované
Rekonštrukcia rodinného domu, Konopná, Bratislava
2002
,
projekt
Novostavba rodinného domu, Hamuliakovo- Stredný hon
1999
,
projekt
Statický posudk, návrh založenia a kotvenia samostatne stojaceho dreveného kríža v obci Rybník.
2013
,
realizované
Polyfunkčný dom „Green House“, Záhradnícka 51, Bratislava Statický posudok a projekt pre stavebné povolenie Zmena funkčného využitia jestvujúcej stavby polyfunkčného objektu
2013
,
projekt
Objekt Kultúrneho domu – Zrkadlový háj, Bratislava – Petržalka Predmetom projektu je návrh nového oceľového stropu do priestoru vynechaného stropu v pôvodnom objekte.
2013
,
projekt
Rekonštrukcia rodinného domu Hofmeisterstrasse, Hainburg a.d. Donau
2014
,
v realizácii
Pasportizáciu okolitej zástavby v súvislosti s Rekonštrukciou a prestavbou obj. č. 4 a 5, Jakubovo námestie, Bratislava, Sídlo kongregácie a zariadenie pre seniorov, objekt Hutného projektu na Gajovej ulici
2013
,
projekt
Novostavba rodinného domu KR, parc. č. 2843/58, Staré Grunty , Bratislava
2001
,
realizované
Administratívna budova Absolutio, Teplická ul., Piešťany
2008
,
realizované
Rekonštrukcia budovy Biela 4 - Michalská 4, Bratislava
2006
,
realizované
Novostavba rodinného domu, Cesta na Kamzík, parcela č. 5986/4, Bratislava
1999
,
realizované
Rekonštrukcia bytu a prestavba podkrovia, Obchodná ul. 9, Bratislava
2013
,
projekt
Rodinný dom, Garnisonsstraße 31, Hainburg an der Donau
2013
,
projekt
Rekonštrukcia podkrovia a suterénneho bytu, Šulekova ulica, Bratislava
2007
,
realizované
Rekonštrukcia budovy CTL Bajkalská Bratislava, Colné riaditeľstvo SR Bratislava
2004
,
projekt
Prevádzkový areál firmy CLEVIS s.r.o., Šamorín
2002
,
realizované
Novostavba rodinného domu KA, parc. č. 2843/57, Staré Grunty , Bratislava
2001
,
realizované
Novostavba rodinného domu, Vila L, parc.č. 4464/5, Slanec, Bratislava - Nové mesto
2005
,
realizované
Rekonštrukcia rodinného domu Č, Bernolákovo, Bratislava
2003
,
realizované

Stránky